دوشنبه, 27 اردیبهشت 1400
نصر نیروی یزد - نمایش عکس :: EPC- مجتمع معدنی اورانیوم ساغند- احداث کامل پست پاساژ، توزیع داخلی و روشنایی

EPC- مجتمع معدنی اورانیوم ساغند- احداث کامل پست پاساژ، توزیع داخلی و روشنایی

تعداد بازدید: 1580
دیدگاه کاربران