سه‌شنبه, 9 آذر 1400
نصر نیروی یزد - ارتباط با ما

آدرس: یزد، بلوار دانشجو، ابتدای خیابان ایثارگران، پلاک ۱

کد پستی: ۴۸۳۸۶-۸۹۱۶۷

فکس:       ۳۳ ۱۱ ۲۴ ۳۸ (۰۳۵)

تلفن:    ۲ - ۵۰ ۹۸ ۲۵ ۳۸ (۰۳۵)

ارتباط مستقیم با مدیریت:

تلفن: ۵۳ ۹۸ ۲۵ ۳۸ (۰۳۵)            E-mail: A.Taqdaryan@Nasrniroo.com

ارتباط مستقیم با معاونت پروژه ها:

تلفن: ۵۴ ۹۸ ۲۵ ۳۸ (۰۳۵)            E-mail: Mr.Yazdan@Nasrniroo.com