جمعه, 22 تیر 1403
نصر نیروی یزد - متن مقاله :: انرژی‌های تجدید پذیر: سلول‌های خورشیدی (فتوولتاییک)

انرژی‌های تجدید پذیر: سلول‌های خورشیدی (فتوولتاییک)
نگارنده مقاله: واحد تحقیق و توسعه شرکت مهندسی نصر نیروی یزد

 مقدمه

فتوولتائیک یا همان سلول های خورشیدی(PV) وسایل الکترونیکی هستند که نورخورشید را مستقیما به برق تبدیل می کنند. شکل جدید سلول خورشیدی در سال 1954 در آزمایشگاه تلفن بل (Bell) اختراع شد. امروز PVیکی از تکنولوژی های انرژی تجدیدپذیر است که سریعا در حال رشد می باشد، و انتظار می‌رود که نقش اصلی را در آینده تولید برق (ازمنابع متعدد) در جهان، بازی کند. سیستم های PVخورشیدی یکی از به صرفه ترین تکنولوژی های انرژی تجدیدپذیر است بطوریکه اندازه های واحدهایشان به گونه ای است که جاذبه خاصی برای مشاغل کوچک و کسانی که می خواهند به خود تولیدی و ثبات در قیمت های برق برسند، دارد.

دولت‌ها باید ارزیابی صحیحی از هزینه‌ها و فواید نسبی تکنولوژی انرژی‌های تجدیدپذیر داشته باشند تا بتوانند تکنولوژی مناسب تر را برای شرایط ویژه کشورشان انتخاب کنند. رشد سریع ظرفیت نصب شده تکنولوژی انرژی تجدیدپذیر و در نتیجه کاهش هزینه ها، به معنای این است که حتی اگر خواسته شود از داده و اطلاعات یک یا دو سال قبل استفاده شود، در آن صورت هزینه‌‌ی برق تولیدی انرژی‌های نو بیش از مقدار واقعی تخمین زده می‌شود.

 مقدمه

فتوولتائیک یا همان سلول های خورشیدی(PV) وسایل الکترونیکی هستند که نورخورشید را مستقیما به برق تبدیل می کنند. شکل جدید سلول خورشیدی در سال 1954 در آزمایشگاه تلفن بل (Bell) اختراع شد. امروز PVیکی از تکنولوژی های انرژی تجدیدپذیر است که سریعا در حال رشد می باشد، و انتظار می‌رود که نقش اصلی را در آینده تولید برق (ازمنابع متعدد) در جهان، بازی کند. سیستم های PVخورشیدی یکی از به صرفه ترین تکنولوژی های انرژی تجدیدپذیر است بطوریکه اندازه های واحدهایشان به گونه ای است که جاذبه خاصی برای مشاغل کوچک و کسانی که می خواهند به خود تولیدی و ثبات در قیمت های برق برسند، دارد.

دولت‌ها باید ارزیابی صحیحی از هزینه‌ها و فواید نسبی تکنولوژی انرژی‌های تجدیدپذیر داشته باشند تا بتوانند تکنولوژی مناسب تر را برای شرایط ویژه کشورشان انتخاب کنند. رشد سریع ظرفیت نصب شده تکنولوژی انرژی تجدیدپذیر و در نتیجه کاهش هزینه ها، به معنای این است که حتی اگر خواسته شود از داده و اطلاعات یک یا دو سال قبل استفاده شود، در آن صورت هزینه‌‌ی برق تولیدی انرژی‌های نو بیش از مقدار واقعی تخمین زده می‌شود.

دریافت فایل مقاله
تعداد بازدید: 3809