جمعه, 19 خرداد 1402
نصر نیروی یزد - نمایش عکس :: EPC شرکت توزیع برق استان یزد- احداث کامل خط 20 کیلوولت تک مداره برج فلزی ده بالا- طزرجان- طراحی برج و

EPC شرکت توزیع برق استان یزد- احداث کامل خط 20 کیلوولت تک مداره برج فلزی ده بالا- طزرجان- طراحی برج و

تعداد بازدید: 1812
دیدگاه کاربران